מיסוי הכנסות מנדל"ן מיסוי נדל"ו עסקי (מאמר ראשון בסדרה)

בשנים אחרונות מתפתחת בישראל זירה פעילה מאוד של ייצור הכנסות מנדל"ן מכל מני סוגים הן בארץ והן בחו"ל . בלא מעט מקרים יכול בעל הנכס להיקלע לבעיה של ממש בהעדר ידע בגין חובותיו כבעל הנכס בין עם חובת הגשת דו"ח שנתי לרשום המיסים בין אם בבחירת מסלול נכון של תשלום מיסים. בסדרה של מאמרים ננסה לעשות סדר בדברים ולמצוא פתרונות אפקטיבים אשר מאפשרים לשלם את המס הנמוך ביותר. במאמר זה נדון בהכנסות מנדל"ן עסקי/מסחרי בארץ ובחו"ל. סעיפ 2(6) לפקודת מס הכנסה קובע כי אדם בעל הכנסה מהשכרת נכס עסקי/מסחרי בארץ ו/או בחו"ל חייב לדווח על הכנסה זו לרשות המיסים בהגשת דו"ח שנתי כאמור בסעיף 130 לפקודה. הכנסה זו מו...

פנסיה חובה לעצמאיים

מיום 1.1.2017 נכנס לתוקף חוק המחייב עצמיים להפריש לפנסיה. החוק קובע כי כל עצמאי אשר ביו...

מי חייב בהגשת דו"ח

מדי שנה מוגשים לרשות המיסים בישראל מאות אלפי דו"חות אישיים של אזרחים החייבים בהגשת דו"ח. ...

מיהו עוסק פטור?

פעמים רבות כמייצג מגיעים אלי אנשים ובפיהם כעס על מוסדות המדינה ורשות המיסים בעיקר. "למה א...