תאום מס אצל שכיר- למה חשוב לעשות

עם תחילת שנה חדשה יעמדו אלפי אנשים בישראל מול הצורך לבצע הליך של תאום מס בין מקומות העבודה ופעמים רבות נשאלת שאלה: למה אני צריך את הדבר הזה? מה נותן לי תאום מס?

ננסה לתאר מספר מצבים שימחישו מה באמת החשיבות של הפרוצידורה הזאת.

 

  1. אפשרות להימנע מהגשת הדו"ח למס הכנסה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב בהגשת הדו"ח השנתי. בין כל הנמנים מוזכר גם נושא של הגשת דו"חות בידי עובדים שכירים כאשר הקריטריון להגשת הדו"ח על ידי שכיר הם: שכר שנתי גבוהה מ-640,000 ש"ח ברוטו או שכר נמוך יותר אשר מופק ביותר ממקום עבודה אחד. כלומר, שכיר העובד בשתי עבודות ויותר חייב להגיש דו"ח למס הכנסה על מנת שרשות המיסים תוכל לגבות ממנו מס אמת.

הליך של תאום מס , קובע את אחוז המש השולי שאותו ישלם אדם מהכנסתו במקום עבודה המשני כך שהמדינה מקבלת מס אמת בשותף ולכן אותו אדם יכול לא להגיש דו"ח למס הכנסה.

בשנים אחרונות התחיל מס הכנסה לבצע הצלבת נתונים מול קובצי מחלקת מעסיקים של המוסד לביטוח לאומי ומאות אנשים שכירים אשל לא עשו תאומי מס קיבלו דרישות להגשת דו"חות שנתיים עד 6 שנים אחורה ולאחר ההגשה נאלצו לשלם את המס, שאותו יכלו לשלם בצורה שוטפת, בתשלום אחד בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על כל התקופה, מה שלעיתים גרם אף להכפלת התשלום.

 

  1. תשלום מס אמת במקום תשלום ביתר

לפי תקנות השכר של פקודת מס הכנסה, אדם אשר עובד ביותר ממקום עבודה אחד ולא עשה תאום מס, ינכה המקום השני ממנו מס שולי מירבי (47% נכון להיום) מהשקל הראשון של השכר.

נקח לדוגמה מצב: גבר, אבא לשתי ילדים בגילאים 4 ו-6, עובד בשתי עבודות.":

במקום עבודה הראשי הינו משתכר 8,500 ש"ח ברוטו ובמקום השני – 4,500 ש"ח ברוטו לחודש. סה"כ הכנסה חודשים של 13,000 ש"ח ברוטו. כאבא לילדים קטנים, אותו אדם זכאי לנקודות זיכוי נוספות, סה"כ 4.25 נק' זיכוי לחודש. בהתישב בכך תשלום מס הכנסה החודשי שלו לאחר נקודות הזיכוי וללא התחשבוות בזכויות סוציאליות (הפקדות לפנסיה) – 902 ש"ח לחודש משתי מקומות העבודה יחד.

אם לא יעשה תאום מס, ישלם מדי חודש סכום של 2,115 ש"ח מס הכנסה מהמשכורת השנייה (במקום העבודה הראשון לא יגיע לחבות במס). 1,213 ש"ח מדי חודש מעל הנדרש! 14,556 ש"ח לשנה! נכון שאת המס ששולם ביתר יוכל לקבל כאשר יגיש בקשה להחזר מס, אך את הבקשה יהיה ניתן להגיש רק בסוף חודש מרץ בשנה שלאחר מכן וגם זמק קבלת ההחזר לוקח מספר חודשים.

 

  1. קבלת זכויות שונות במהלך השנה דרך שכר

פקודת מס הכנסה מאפשרת הנחות במס במקרים מסויימים בצורה של נקודות זיכוי או ניכוי ממשכורת כגון: משפחה חד הורית, תשלום מזונות, ילדים נתולי יכולת, זכאות לתואר אקדמי, תרומות למוסדות מוכרים ועוד.

במקום לחכות לסוף שנה ולהגיש בקשה להחזר מס, יכול אדם לבצע פעולת תאום מס גם אם עובד במקום עבודה אחד בלבד ולקבל את הזכויות המאפשרות תשלום מס מופחת במהלך השנה. את התאום יתן לבצע לאורך כל השנה עד לסוף חודש דצמבר. במקרים מסויימים יתכן מצב של יתרת זכות במס לעובד אותו יוכל לקבל כבר במשכורת הקרובה לאחר ביצוע התאום.

לסיכום: מכל האמור ניתן לראות כי פעולת תאום המס הינה הכרחית וחיונית הפועלת לטובת העובד.