פרילנסר בתלוש. כן, לא, למה לא.

לאורך השנים התפתה במשק הישראלי תעשיית שירות לעובדים שמועסקים כפרילנסרים במקומות שונים.

מגוון השירותים הניתן לאנשים אלה רחב במיוחד הכולל שלל חברות אשר מציעות לאנשים אלה דרך יצירתית להימנע מפתיחת תיק עצמאי ברשויות המס בישראל.

הנוסחה היא די פשוטה:

אדם שמועסק כפרי לנסר מגיע לחברה כזאת, ממלא טופס 101 ונרשם בה כעובד שכיר מן המניין. מדי חודש הוא מדווח לחברה על מחזור הכנסותיו ממקום בו הוא מועסק והחברה מפיקה לו תלוש שכר בו המחזור הינו הברוטו למס. החברה דואגת להעביר בשמו של אותו עובד לכאורה את כל המיסים למדינה. חברות מסויימות אפילו דואגות לפתוח לעובד הנ"ל קופת פנסיה כחוק. בתמורה לשירות החברות גובות עמלה בגובה של אחוז מסויים מהשכר ברוטו.

על פניו מתקיימים כל הוראות החוק והמדינה מקבלת את המיסים המגיעים לה, אז איפה הבעיה?

בשורה של פסקי דין  קבעה בית המשפט לענייני עבודה שורה של מבחנים הקובעים האם מתקיימים יחסי עובד-מעביד במקרה כזה או אחר.

אחד המבחנים הקריטים הוא מתן שירות על ידי העובד לגוף המשלם בעבור השירות. הפרילנסרים שנרשמים כעובדים שכירים בחברות אלה אינם נותנים שירות לחברות עצמן אלה לגופים אחרים, לפעמים ליותר מגוף אחד.

כמו-כן, חברות הנ"ל אינן מהוות חברות השמה/כח אדם אשר שולחות את העובדים מטעמן לגופים שונים, מקבלות את התשלום מהגוף הנהנה מהשירות ומשלמות שכר ישירות לעובד. לכן, בהתאם לפסיקת בית המשפט (פס"ד חברת במה ותקשורת בע"מ ופסקי מדין אחרים) לא מתקיימים בין החברות הנ"ל לפרילנסרים הרשומים כעובדים יחסי עובד מעביד ומכאן השלחות הבאות:

  1. תלושי השכר המופקים על ידי חברות אלה הינם תלושים פיקטיבים. הפקת מסמך פיקטיבי ושימוש בו יכולים לגרור אישום פלילי. יש לציין שבמקרה דנן למראת שהמדינה מקבלת את המיסים עצם הפקת תלוש כזה נועדה לאפשר לפרילנסר לא לפתוח תיק ברשויות וכך נמנע מרשויות דיווח המחוייב לפי החוק.
  2. בית המשפט פסל את המעמד של אנשים שהשתמשו בשירות חברות אלה לעניין ביטוח לאומי כשכירים אלה קבע כי הינם עצמאים. השפעה מיידית על עובד היא בתוספת דמי ביטוח לאומי רטרואקטיבית לכל התקופה וזו מסיבה כי מדרגת ביטוח לאומי של עצמאי גבוהה יותר משל שכיר.
  3. פקודת מס הכנסה אוסרת על עובדת שכיר לנכות הוצאות כלשהן. העמלה שמשלם הפרילנסר לחברה עבור הפקת התלוש יכולה להגיע לאלפי שקלים בשנה ולא תיהיה אצלו הוצאה מוכרת להבדיל משכר טירחה המשולם ליועץ המס/רואה חשבון.
  4. נוסף לכך, מעמד של עצמאי מאפשר לפרילנסר לשלוט בגובה ההכנסה על ידי רישום הוצאות נוספות לשכר טירחה שאותן הוציא לצורך הפקת הכנסתו.

אלו רק חלק מההשלחות אפשריות של השימוש באופציה זו.

 

אז מה לעשות?

 

הדרך הכיטובה עבור אדם שנותן שירותי פרילנס היא לפנות לבעל מקצוע, מייצג בתחום מיסים על מנת לפתוח תיק עצמאי ברשויות המס ולדווח על הכסותיו כדין תוך כדי שימוש בהטבות אותן מאפשר החוק לעובד עצמאי.