פנסיה חובה לעצמאיים

מיום 1.1.2017 נכנס לתוקף חוק המחייב עצמיים להפריש לפנסיה.

החוק קובע כי כל עצמאי אשר ביום כניסצ החוק לתוקף הינו בן 21 עד 55 יפריש לעצמו פנסיה חובה לפי הנוסחה הבאה:

על סכום הרווח של 50% מהשכר הממוצע במשק (4,732 ש"ח לחודש נכון להיום) – 4.45%

על ההפרש שמעל סכום זה – 12.55%.

למשל, עצמאי שככנסתו החייבת הינה 8,000 ש"ח לחודש ברוטו (אחר ההוצאות) יפריש בצורה הבאה:

על 4,732 ש"ח הראשונים 4.45% – 210.57 ש"ח

על 3,268 ש"ח הבאים – 12.55% – 410.13 ש"ח

סה"כ הפרשה לפנסיה – 620.7 ש"ח לחודש.

יחד עם זאת, קבע המחוקק, כי הפרשת חובה מינימלית לא תעלה על 8.5% מהשכר הממוצע במשק (9,464 ש"ח נכון להיום) כלומר, עצמאי שהכנסתו 10,000 ש"ח ברוטו לחודש יוכל להפקיש 805 ש"ח לחודש ולא להשלים לפי נוסחה.

כמו כן, החוק קובע שתי הקלות לסוגים מסויימים של עצמאיים:

עצמאי אשר ביום כניסת חוק לתוקף יהיה בן 55 ומעלה יהיה פטור מהפרשה החודשית לפנסיה חובה.
עצמאי שיפתח עסק חדש, יוכל להתחיל הלפריש לפנסיה לא במיידי אלה לאחר חצי שנה מיום פתילת העסק.
כמו-כן, לראשונה נקבע בחוק כי עצמאי יהיה זכאי למשוך חלק מהסכום שנצבר בקופת הפנסיה כסוג של "פיצויי פיטורין" ביום סגירת העסק מכל סיבה (פאט ליציאה לגמלאות בהגעתו לגיל פרישה).

החוק קובע כי ביום סגירת העסק יוכל העצמאי למשוך סכום השווה לתקרת פיצויים פטורים (12,360 ש"ח נכון להיום) כפול ותק ההפקדה ובתנאי שסכום המשיכה החד פעמים יהווה לא יותר משליש הסכום הצבור בקופה.

כך למשל, עצמאי שהיה פעיל 10 שנים עם הכנסה ממצעת של 10,000 ש"ח לחודש ובמהלך התקופה הפריש את הסכום החובה המינימלי (805 ש"ח לחודש) צוור בקופה כ-100,000 ש"ח.

ביום סגירת העסק יהיה רשאי למשוך סכום של עד שליש מסכום הצבר ללא מס כסוג של תחליף לפיצויי פיטורין (החוק מתייחס לזה כאבטלה לעצמאיים).

במקביל, החל מיום 1.1.2017 הופחתו אחוזי דמי ביטוח לאומי לעצמאיים על הכנסה בגובה עד 60% משכר הממוצע במשק (5,678 ש"ח נכון להיום) מ-6.72% ל-2.87% ובמקביל עלה שיעור דמי ביטוח לאומי על ההפרש מ-11.83% ל-12.83%. אין שוני במס בריאות.

אם השינוי הנ"ל יוצא כי עצמאי המרוויח עד 20,000 ש"ח ברוטו לחודש ישלם פחות דמי ביטוח לאומי מבשנים קודמות.

החוק קובע גם ענישה לעצמאי שלא יפקיד לעצמו פנסיה חובה.

העונש הוא קנס בסך 500 ש"ח עבור כל חודש שלא הופקד ופסילת הוצאות בגובה של כפל מסכום שאותו היה אמור להפקיד לפי נוסחה.

לדוגמה, עצמאי עם הכנסה של 10,000 ש"ח לחודש (מדרגת מס שולי 20%) לפי נוסחה מלאה אמור להפריש סכום של 10,464 ש"ח לשנה , הפקדה שהייתה מזכא אותו בהטבת מס הכנסה בגובה 3,096 ש"ח , לא הפקיד.

כסנקציה, יבוטלו אצלו הוצאול בסך של 20,938 ש"ח מה שיגרום אצלו לחבות מס נוספת בגובה 4,186 ש"ח במס הכנסה בלבד ! ישנת גם השפעות שליליות על הפרשים לביטוח לאומי ומס בריאות.

לסיום:

החשיבות של חוק פנסיה חובה לעצמאיים היא גדולה מאוד. פרט לסנקציות שנקבעות בחוק והטבות המס שניתנות למי שמפקיד, הפקדה לפנסיה חובה נועדה על מנת להגן על עצמאיים ביום בו יפסיקו לעבוד ויפרשו לגמלאות ולאפרש להם לקבל מקור הכנסה נוסף לקצבת הביטוח הלאומי אשר לבדה אינה מספיקה לחיים בכבוד.