זכויות מס להורים עם ילדים נטולי יכולת

הורים, להם ילד שמוגדר כנטול יכולת, ישנן הטבות מיוחדות ששוות כסף וכדי לדעת מה הן ומה נדרש על מנת לקבלת אותן.

 

סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מקנה 2 נקודות זיכוי נוספות עבור ילד שמוגדר כנטול יכולת (ערך כספי של 5,232 ש"ח החזר מס הכנסה אפשרי).

בהגדרת "נטול יכולת" הסעיף מכליל ילדים עם בעיות שיתוק, פיגור ועיוורון אשר נזקקים להשגחת הורים ללא הפסקה והטיפול בהם עולה לא מעט.

בשנים אחרונות חלה הרחבה במחלות אשר מזכות את הורי הילדת בהטבת 2 הנקודות גם אם הילד לא נכה 100%.

למשל, נכון להיום, ילד שסובל מהפרעת קשב וריכוז או הפרכת התנהגות בדרגת חומרה מסויימת, מה שמצריך לימודים מסגרת מיוחדת (חינוך מיוחד או כיתה קטנה בבית ספר/גן רגיל),יכול להיחשב לילד נטול יכולת. גם ילד עם בעיות שמיעה או חירש יחשב לנטול יכולת לצורך קבלת נקודות זיכוי.

קיים מצב בו הורים יכולים להיות זכאים לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת גם באופן זמני.

למשל, ילד בגיל חינוך חובה הנשלך ללמוד בגן שפתי(נחשב לחינוך מיוחד), יזכה את הוריו בנקודות זיכוי בכל תקופת הלימודים במסגרת זו. ברגע בו יעבור מחינוך לרגיל, לא יהיו ההורים זכאים לנקודות זיכוי.

דוגמה נוספת: ילד שחלה בסרטן. בתקופת המחלה, הטיפול והמעקב עד ההחלמה הסופית, ילד כזה יכול להיות זכאי ל-100% נכות זמנית מהמוסד לביטוח לאומי. קביעת נכות זמנית זו תזכה את הוריו בנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת בתקופת המחלה.

גם ילד הסובל ממחלת נפש, יוגדר כנטול יכולת לעניין זכאות הוריו.

חשוב לציין: קיים הבדל מהותי בהגדרת "ילד" בין המוסד לביטוח לאומי לבין מס הכנסה.

לעניין ביטוח לאומי, כל ילד, ברגע שמגיע לגיל 18, הופך לבגיר ומתחיל לקבלב קצבה ישירות על שמו.

מבחינת מס הכנסה, ילד עם 100% נכות בריאותית או נפשית (כולל אי-כושר השתכרות של 74% ויותר), שזקוק להשגחת מבוגר גם אחרי שעבר תא גיל ה-18 , יחשב ילד לעניין נקודות זיכוי.

את הנקודות ניתן לדרוש אצל כל אחד מבני הזוג ולא רק אצל האם כמו בנקודות זיכוי הרגילות.

גן במקרה שבו בני הזוג נישאו בשנית ולהם ילד נטול יכולת של מנישואין הראשונים של אחד מהם, יכול בן הזוג שאינו הורה ביולוגי לדרוש אצלו את נקודות הזיכוי.

כמו-כן, במידה ולהורים גרושים/פרודים ילד נטול יכולת ושני ההורים משתתפים האופן שווה בכלכלת הילד ומימון טיפולים, זכאי כל אחד מהם לקבל 2 נקודות בגין ילד נטול יכולת.

כך גם לגבי הורים רווקים (כולל זוגות חד מיניים) להם ילד משותף נטול יכולת. כל אחד מההורים יהיה זכאי לקבל את 2 נקודות הזיכוי עבור אותו ילד.