מי רשאי להיות עוסק פטור

פעמים רבות, כאשר אדם מבקש לפתוח עסק עצמאי אך יודע מראש כי לפחות…