מיהו עוסק פטור?

פעמים רבות כמייצג מגיעים אלי אנשים ובפיהם כעס על מוסדות המדינה ורשות המיסים בעיקר. "למה אני צריך להגיש דו"ח למס הכנסה?" שואלים הם, "אני עוסק פטור".

צמד המילים "עוסק פטור" גורם ביבול רב אצל בעלי עסקים קטנים אשר לא קיבלו הדרכה בזמן פתיחת התיק ויוצר בעינהם רושם כי מעמד זה פוטר אותם מהגשת דווח לרשויות המס בכלל ולא כך הדבר ולכן, נבהיר מהו מעמד "עוסק פטור" ומהם זכויותיו וחובותיו של האדם בעל מעמד זה.

 

סעיף 1 חוק המע"מ מגדיר את עוסק פטור כעוסק שמחזור ההכנסות שלו (הכנסה ללא הוצאות) אינו עולה על סכום מסויים המתעדכן מדי שנה (100,000 ₪ נכון לשנת 2015).

אדם שמעוניין לעסוק בפעילות עסקית כעצמאי ויודע כי הכנסה שנתית לא תעלה על תקרה זו רשאי לפתוח תיק במס ערך מוסף במעמד "עוסק פטור".

מעמד זה פוטר את האדם (או כפי יקרא מאותו רגע-עוסק) מלנהל הנהלת חשבונות ומדווח חד/דו-חודשי למס ערך מוסף. עסק כזה יוכל להסתפק בדווח מחזור אחד לשנה.

עסק מתנהל במתקונת זו לא ישלם מע"מ על הכנסותיו אך גם לא יקזז מע"מ על ההוצאות.

כמו-כן, עסק כזה לא רשאי להפיק מסמך של "חשבונית מס" אלה רק מסמך "קבלה".

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מיהו חייב בהגשת דו"ח לשנתי למס הכנסה. על פי הסעיף, אדם שהיתה לו הכנסה מעסק או משלח יד חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה על כלל הכנסותיו ולא רק על ההכנסה העסקית.

סעיפים 134א ו134ב לפקודת מס הכנסה קובעים סייגים /פטורים לגבי הגשת דו"ח למס הכנסה אך אף אחד מסעיפים אלה לא מתייחס לאדם שהוא עוסק פטור לענייני מע"מ, כלומר , עוסק פטור חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.

כמו-כן, מעמ עוסק פטור לא פוטרת אדם מתשלומי מקדמות למס הכנסה (אלה אם הוא לא מגיע לסף המס כי סה"כ ההכנסות שלו נמוכות או מכל סיבה אחרת) וגם לא פוטר אותו מתשלום מקדמות למוסד ביטוח לאומי אלה אם כן הוא עונה לקרטריונים של "עצמאי שלא עונה להגדרה" (מעמד בביטוח לאומי דומה לעוסק פטור במע"מ).

כמו-כן, מעמד עוסק פטור, לא פוטר את העוסק מהגשת הצהרת הון למס הכנסה על פי הדרישה של רשות המיסים.

לסיכום, מעמד "עוסק פטור" מתייחס רק לדווח האדם למס ערך מוסף ובשום פנים לא פוטר בעל עסק מהגשת דו"חות ודווחים ליתר הרשויות.

על מנת לא היקלע לתסבוכות , מומלץ לפני פתיחת תיקים לפנות לייעוץ לפני או להיעזר במייצג מוסמך לצורך פתיחת תיקים.