מיהו עוסק פטור?

פעמים רבות כמייצג מגיעים אלי אנשים ובפיהם כעס על
מוסדות המדינה ורשות המיסים בעיקר. "למה אני צריך…

להגיש דו"ח למס הכנסה?" שואלים הם, "אני עוסק פטור".